unia gora

Przy wsparciu środków Unii Europejskiej zrealizowaliśmy w 2012 r. projekt pt.

"Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa przez wprowadzenie na rynek międzynarodowy innowacyjnego Systemu Edukacyjnego EXPERT CAM-CNC”,

który zakładał wdrożenie innowacji technologicznej, poprzez wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowatorskiego produktu – innowacyjnego Systemu Edukacyjnego EXPERT CAM-CNC.

W ramach projektu zakupiliśmy:

   • korpus frezarki oraz pakiet systemu sterowania i napędów firmy SIEMENS ze sterowaniem Sinumerik 828D i napędami SINAMICS S120 do frezarki wraz z programem NX-CAM i programem RCS do zdalnej telediagnostyki maszyn
   • korpus tokarki PLT3000 oraz pakietu systemu sterowania i napędów firmy SIEMENS ze sterowaniem Sinumerik 828D i napędami SINAMICS S120 do tokarki
   • robot SCORBOT ER-4u wraz z prowadnicą stołową 1 m i wyposażeniem
   • robot SCORBOT ER-9u wraz z prowadnicą stołową 1 m i wyposażeniem

unia dol

unia gora

Pragniemy poinformować, iż na realizację projektu pt.

"Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa przez wprowadzenie na rynek międzynarodowy innowacyjnych mobilnych Systemów Edukacyjnych oraz usług szkoleniowych”,

uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach

Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw,

Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa 

unia dol