Hybrydowe pracownie EXPERT CNC to pracownie oparte na hybrydowym systemie kształcenia EXPERT. Zawierają one zarówno dotychczasowe rozwiązania, jak i rozszerzenie o możliwości nauki zdalnej i domowej dzięki możliwościom technologii oraz pakietowi nauki domowej ucznia. Stanowi to poszerzenie systemu nauki o dodatkowe możliwości, jakich wcześniej nie było.

 
empty

Hybrydowa pracownia EXPERT CNC

Hybrydowa pracownia EXPERT CNC składa się ze standardowej pracowni EXPERT CNC i pakietów nauki domowej ucznia, wypożyczanych uczniom do indywidualnej nauki domowej, stanowiąc kompletne rozwiązanie edukacyjne w oparciu o model kształcenia EXPERT. Uczeń w domu przygotowuje się do zajęć praktycznych w pracowni szkolnej, korzystając z komputera z symulatorem 3D obrabiarek z pracowni szkolnej i specjalnego zestawu ćwiczeń i instrukcji. Ma on także możliwość zdalnej konsultacji z innymi uczniami i nauczycielem przez Internet. Przygotowane w domu ćwiczenia są przynoszone przez ucznia do pracowni, gdzie praktycznie wykonuje je na rzeczywistych obrabiarkach CNC. W ten sposób kształcenie jest równo rozkładane między szkołę i dom ucznia, co radykalnie skraca czas i podnosi jakość oraz efektywność szkolenia. To unikalne i innowacyjne na rynku rozwiązanie edukacyjne. 

Dowiedz się więcej
Opis hybrydowego systemu EXPERT CNC
empty

Pakiet domowej nauki ucznia

Pakiet domowej nauki ucznia to pakiet przeznaczony do realizacji skutecznej i efektywnej nauki technologii CNC ucznia w domu w połączeniu z kształceniem w szkole. Jest wypożyczany na czas kształcenia uczniowi do domu i składa się z kompletnego zestawu środków kształcenia do jak najlepszego przygotowania się do praktycznych zajęć w pracowni szkolnej. W jego skład wchodzą: komputer typu laptop z komputerowym symulatorem graficznym 3D układów sterowania obrabiarek CNC, znajdujących się w pracowni szkolnej EXPERT CNC i programem CAD 2D, suwmiarka, przygotówki materiałów do wykonania ćwiczeń i gotowe części, specjalne ćwiczenia zawierające kompletne przykłady wykonania części, instrukcje i podręczniki. Uczeń przepisuje do komputerowego symulatora układów sterowania CNC przykładowe ćwiczenia, obserwując na ekranie komputera poszczególne etapy wykonania części, co stanowi formę zabawy i komputerowej gry edukacyjnej, a jednocześnie powoduje zainteresowanie i zaciekawienie ćwiczeniami. Pogłębianie wiedzy i umiejętności jest realizowane poprzez samodzielne modyfikowanie przepisywanych programów obróbek, dając możliwość rozwijania kreatywności i pomysłowości. Praca wykonana w domu z Pakietem, owocuje znacznie szybszym, lepszym i owocniejszym praktycznym zrealizowaniem ćwiczeń na rzeczywistych obrabiarkach CNC w pracowni szkolnej. Ostatecznie podnosi to co najmniej dwukrotnie wszystkie parametry kształcenia. Opisane powyżej zastosowanie Pakietu i tak gruntowne przygotowanie do zajęć praktycznych w szkole oraz możliwość uzupełniającego wplecenia w to rozwiązanie kształcenia na odległość, nie było i nie jest  spotykane do tej pory w edukacji. Zastosowanie Pakietu wyzwala w uczniach zainteresowanie i zaciekawienie nauką, co jest wstępem do pasji i zawodu. Uruchamia to najlepsze mechanizmy kształcenia mające na celu wyzwolenie energii uczniów w procesie nauczania. Całość podejścia do tak kreowanej edukacji odpowiada nowemu podejściu do edukacji zawodowej określanej jako Edukacja 4.0, odpowiadająca potrzebom i wymaganiom Przemysłu Przyszłości (Industry 4.0).

Dowiedz się więcej
Pakiet domowy ucznia