600x300


Hybrydowa pracownia EXPERT CNC jest pracownią systemu EXPERT CNC wyposażoną dodatkowo w pakiety nauki domowej uczniów, tworząc prawdziwy, hybrydowy system kształcenia w szkole i w domach uczniów. Szkoła jak i uczeń są wyposażani w specjalnie do tego celu przygtowane środku kształcenia praktycznego (szkoła) i symulacyjnego (uczeń) wraz z materiałami szkoleniowymi i organizacją nauki. Rozwiązanie symetryzuje kształenie między szkołą a uczniem, uruchmiając największe jego rezerwy tkwiące w domowej nauce ucznia.     

Hybrydowy system EXPERT tworzy jeden spójny proces kształcenia łącząc naukę i praktykę realizowane w szkole z nauką domową uczniów. Pracownia szkolna EXPERT CNC jest miejscem intensywnej nauki praktycznej przy obrabiarkach CNC pod opieką nauczyciela zaś w domu. W domu uczeń ćwiczy i utrwala wiedzę, jak najlepiej przygotowując się do zajęć praktycznych w szkole. Rozwiązanie to oszczedza czas w szkole, maksymalizując  efekty nauki praktycznej przy obrabiarkach CNC i daje uczniowi wiedzę i wyposażenie w środku nauczania by wiedział co, czego i jak ma się nauczyć. Służy temu pakiet nauki domowej ucznia, wypożyczany mu na czas nauki i zawierający laptop z oprogramowaniem symulacyjnym 3D (SinuTrain) obrabiarek z pracowni szkolnej i program CAD, gotowe części i ich przygotówki, suwmiarkę oraz specjalne instrukcje i ćwiczenia. Tak przygotowane środowisko nauki domowej tworzy najlepsze warunki do jak najlepszego przygotowania się do ćwiczeń praktycznych w pracowni szkolnej oraz wyzwala zainteresowanie nauką ucznia. Nauka z oprogramowaniem symulakcji graficznej 3D tworzy formę gry lub zabawy technologicznej, co uczniów wciąga w waraintowe wykonywanie ćwiczeń i wytwarza zainteresowanie. Coś co uczniowe przećwiczą w domu na symulatorze 3D wykonują później w rzeczywistości na realnych obrabiarkach z przemysłowymi sterowaniami CNC.  Z powyższymi narzędziami kształcenia możliwe jest także prowadzenie nauki i konsultacji na odległość przez Internet. Jest to w pełni cyfrowe środowisko odpowiadające rzeczywistości przemysłowej i miejscom pracy w nim.    Powyższa forma kształcenia przy prawidłowym wdrożeniu i zaangażowaniu nauczycieli i uczniów, radykalnie (2-3 krotnie) podnosi jakość, szybkość i skuteczność kształcenia oraz jest ona niewrażliwa na Covidowe lub inne przyczyny ograniczenia funkcjonowania szkół. 

Hybrydowy system kształcenia EXPERT CNC EI4.0 (w standardach przemysłu przyszłości) jest unikalny na rynku o cechach rozwiązania innwacyjnego. 

 


ZAŁĄCZNIKI

Expert CNC-FMS
Hybrydowe pracownie
EXPERT CNC EI4.0

ZDJĘCIA

(Kliknij na zdjęciu aby je powiększyć)


FILM