Pracownie edukacyjne EXPERT EI4.0 są rozwinięciem technologicznym pracowni EXPERT CNC z dodanymi innymi technologiami wytwarzania przemysłu przyszłości przygotowanych w postaci modułów technologicznych EI 4.0. Obecnie są to: robotyka, druk 3D, spawanie AR, IoT (internet rzeczy), rozwiązania chmurowe, pomiary części maszyn, mocowania przedmiotów obrabianych na frezarkach i podstaw robotyzacji procesów technologicznych. Dobór tych technologii w EXPERT EI4.0 jest elastyczny i zależy od potrzeb kształcenia. Moduły technologiczne są wykonane w standardach przemysłowych i dotyczą wstępnego lub zaawansowanego poziomu kształcenia.  

 
empty

Pracownia edukacyjna EXPERT EI 4.0

Pracownia edukacyjna EXPERT EI 4.0 to pracownia najnowszych technologii wytwarzania przemysłu przyszłości na bazie systemu kształcenia EXPERT CNC z wybranymi modułami technologicznymi EI4.0. Obecnie są to moduły: robotyka, druk 3D, IoT, rozwiązania chmurowe, pomiary części maszyn, mocowania przedmiotów obrabianych na frezarkach i podstaw robotyzacji procesów technologicznych. Dobór tych technologii w EXPERT EI4.0 jest elastyczny i zależy od potrzeb kształcenia. 

 
Dowiedz się więcej
Pracownia edukacyjna EXPERT EI 4.0
empty

Moduły technologiczne EI 4.0

Moduły technologiczne EI 4.0 są to moduły technologiczne rozszerzające możliwości kształcenia standardowej pracowni EXPERT CNC, przekształcające ją w pracownię edukacyjną EXPERT EI 4.0. Obecnie są to moduły: robotyki, druku 3D, IoT, spawania AR, rozwiązania chmurowego, pomiarów części maszyn, mocowania przedmiotów obrabianych na frezarkach i podstaw robotyzacji procesów technologicznych.

Dowiedz się więcej
Moduły technologiczne EI 4.0