Lekkie uniwersalne narzędziowo-szkoleniowe obrabiarki CNC: tokarka typu TOCK HTC-4000 i frezarka typu TOCK VMC-2000 są najnowszymi produktami własnej konstrukcji i produkcji firmy TOCK-AUTOMATYKA KRZYSZTOF TOCZYDŁOWSKI. Przeznaczone są do wykonywania dokładnych, lekkich obróbek narzędziowych i praktycznego kształenia CNC. Uzyskanie powyższych unikalnych cech wspólnych jest wynikiem założeń projektowych obrabiarek, połączenia funkcjonalności obrabiarki przemysłowej z wymaganiami nowoczesnego, efektywnego i bezpiecznego praktycznego kształcenia CNC. W wyniku tego tokarka i frezarka prezentują wygląd i możliwości obróbcze obrabiarek przemysłowych oraz zapewniają maksymalizację efektów kształcenia z zapewnieniem najwyższych standardów biernego i czynnego bezpieczeństwa. Obrabiarki mogą być obsługiwane przez młodzież i dorosłych co zapewnia realizację prawdziwego kształcenia praktycznego, będącego najskuteczniejszą formą kształcenia zawodowego. Obrabiarki w wersjach standardowych wyposażone są w najnowsze przemysłowe sterowania CNC firmy Siemens typu Sinumerik 828D, napędy serwo Sinamics S120 wszystkich osi posuwowych i wrzecion i posiadają unikalne zasilanie 1-fazowe 230 VAC. Kompaktowe wymiary gabarytowe oraz umiarkowany ciężar obrabiarek pozwalają na ich zainstalowanie w pracowniach szkoleniowych, niemal bez żadnych prac adaptacyjnych. Dzięki unikalnym cechom techniczno-użytkowym najnowsze obrabiarki CNC firmy TOCK-AUTOMATYKA wyznaczają nowy standard lekkich narzędziowo-szkoleniowych obrabiarek CNC. Konstrukcje obrabiarek są rozwojowe i pozwolają na ich dalszy rozwój np. narzędzia napędzane w tokarce, frezarka w wersji ze stołem uchylno-obrotowym i sterowaniem 5D oraz integracja z robotami. Dotychczas dostarczane obrabiarki CNC importowane i produkowane w kooperacji z firmą LMC z USA zostały wycofane z dostaw w 2016 roku. Oferowane obrabiarki CNC są elementami innowacyjnego systemu szkoleniowego EXPERT CNC-FMS, będącego oryginalnym rozwiązaniem naszej firmy.     

Tokarki CNC

TOCK HTC-4000

TOCK HTC-5000

HTC 4000a

TOCK HTC 5000a

Frezarka CNC

TOCK VMC-2000

VMC 2000w

Oprogramowanie CNC/CAM

CAD/CAM/CNC