Kompletne pracownie EXPERT CNC (EXPERT CNC-FMS z robotyką) są najlepszą formą wyposażenia placówki edukacyjnej w gotowe do użytkowania, profesjonalne w standardach przemysłowych narzędzia praktycznego kształcenia zawodowego w zakresie obsługi i programowania obrabiarek CNC wraz z komputerowymi stanowiskami CAD/CAM. Jest to w pełni cyfrowe środowisko odpowiadające Industry 4.0 i Education 4.0. Głównym wyposażeniem są specjalistyczne szkoleniowo-narzędziowe lekkie obrabiarki CNC wyposażone w najnowszej generacji sterowania CNC typu Sinumerik 828D i napędy serwo Sinamics S120 firmy Siemens. Do instalacji EXPERT CNC wymagana jest jedna lub dwie (zalecane dla większego wykorzystania obrabrek CNC tj. jedna pracownia toczenia CNC i druga frezowania CNC) standardowe klaso-pracownie szkolne na parterze obiektu szkolnego. Nie wymagają one niemal żadnych prac adaptacyjnych (zasilanie maszyn 1-fazowe 230 VAC, własny kompresor powietrza frezarki). Integralną częścią dostawy EXPERT CNC są dwa lub trzy szkolenia nauczycieli oraz pomoc we wdrożeniu pracowni do użytku. Pełny opis techniczny wyposażenia zawiera załącznik.