Obrabiarki CNC

Pneumotion/Hydramotion

Pneumatyczne komponenty znajdują zastosowanie we wszystkich aplikacjach systemu wytwarzania, zaczynając już od linii montażowej pod warunkiem, że technologia pozwala na całkowite zautomatyzowanie procesu produkcyjnego, co znacznie skraca czas i koszty polepszając przy tym jakość. System szkolenia nazwany PneuMotion/HydraMotion, łączący w sobie komputerowe oprogramowanie symulacyjne oraz elementy pneumatyki i hydrauliki przemysłowej, umożliwia studentom uchwycenie podstawowych zasad działania urządzeń pneumatycznych. Umożliwia również pracę na rzeczywistych układach stosowanych w nowoczesnych systemach wytwarzania. Studenci będą mogli łączyć ze sobą poszczególne elementy oraz projektować układy, posuwając się w ten sposób w coraz to bardziej zaawansowane systemy sterowania.

Robocell/CIM

RoboCell jest graficznym pakietem oprogramowania, który przeznaczony jest do budowy zrobotyzowanego środowiska z jednym robotem i zaprogramowania jego pracy wraz z komputerową symulacją 3D pełnego zakresu wykonywanych czynności. Korzystając z biblioteki obiektów pozwala budować w przestrzeni 3D stanowiska robocze. W stworzonym tak środowisku, możliwe jest pełne programowanie ruchów robota z uwzględnieniem jego współpracy z całym otoczeniem. Program zapewnia pełną grafikę 3D z zachowaniem wszystkich realiów pracy robota (kolizyjność, grawitacja). Graficzne okno pokazuje symulację oraz animację 3D robota i innych urządzeń podczas uczenia pozycji i wykonywania programu.

CAD/CAM/CNC

Oprogramowanie CAD/CAM/CNC umożliwia realizację procesu wytwarzania części maszyn od fazy projektu i przygotowania dokumentacji rysunkowej, poprzez opracowanie technologii wykonania aż po wytworzenie części na obrabiarkach CNC. Za każdą fazę procesu wytwarzania odpowiada odpowiednie specjalizowane oprogramowanie. Rysunki konstrukcyjne i wykonawcze to domena systemów CAD. Programowanie obrabiarek CNC zapewniają programy CAM i CNC, gdzie te ostatnie są komputerowymi symulatorami systemów sterowania obrabiarek CNC pozwalającymi przygotowanie i testowanie programów sterujących obróbkami przed ich uruchomieniem na obrabiarkach CNC. W ramach oferty możliwa jest dostawa następującego (lub innego na zapytanie) oprogramowania:

- CAD - SolidEdge (2 i 3D)

- CAM - NX CAM  

- CNC - SinuTrain 

Uwaga: wszystkie oferowane programy są firmy Siemens i są one w wersjach przemysłowych.