Powstały i rozwijany od ponad 15 lat przez firmę TOCK-AUTOMATYKA system szkoleniowy EXPERT CNC-FMS to zbiór reguł, elementów i zachodzących między nimi relacji, służących najnowocześniejszemu i najefektywniejszemu kształceniu zawodowemu w standardach przemysłowych w dziedzinach technologii CNC i robotyce. Opiera się on na połączeniu udoskonalonych metod kształcenia praktycznego z wykorzystaniem najnowszych światowych technologii, odpowiadających Industry 4.0 i Education 4.0. System szkoleniowy EXPERT CNC-FMS jest rodzajem elastycznej platformy funkcjonalnej na której możliwe jest osadzanie innych, obok CNC, technologii wytwarzania. Powyższe rozwiązanie pozwala na 2-, 3-krotny wzrost wszystkich wyników kształcenia zawodowego w stosunku do stanu obecnego. Reprezentują go kompletne pracownie EXPERT CNC lub EXPERT CNC-FMS ( CNC plus robotyka) przeznaczone do szkół i uczelni technicznych.

System szkoleniowy EXPERT CNC-FMS NET jest rozwinięciem koncepcji kompletnych pracowni EXPERT CNC (EXPERT CNC-FMS z robotyką) w pojedyńczych szkołach lub uczelniach do sieci rozproszonych współpracujących wzajemnie i sieciowo zintegrowanych pracowni EXPERT CNC rozlokowanych na mniejszych (gminy, województwa) lub większych (regiony, kraje) obszarach. Zalet takich rozwiązań jest wiele a do głównych można zaliczyć: skokową modernizację kształcenia zawodowego z jego standaryzacją i koordynacją na określonym obszarze, szybkie dopasowanie zakresu i jakości kształcenia do potrzeb przemysłu, zdecydowane zmniejszenie zjawiska wykluczenia z dostępu do nowoczesnego kształcenia oraz dzięki technice cyfrowej, możliwość bieżącego monitorningu funkcjonowania pracowni w poszczególnych placówkach edukacyjnych. Powyższe rozwiązanie jest kluczem pozwalającym w krótkim czasie i przy zachowaniu umiarkowanych kosztów zapewnić prawidłowo i skutecznie wyedukowane praktycznie kadry rozwijającemu się przemysłowi przyszłości (zgodność z Industry 4.0). Nie ma obecnie na rynku podobnego rozwiązania o tak innowacyjnym potencjale i dużych możliwościach.