WMK - inkrementalne

WMKA - absolutne

MHS - dwugłowicowy inkrementalny

MHSA - dwugłowicowy absolutny

CHS-wycofany z produkcji