Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane powszechnie jako RODO.

W związku z powyższym, chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez firmę TOCK-AUTOMATYKA oraz o przysługujących Państwu prawach. Przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu internetowego www.tock.pl, jak również w przypadku korzystania z naszych usług w formie elektronicznej zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. Jednocześnie zapewniamy, iż dokładamy najwyższej staranności, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich pełne bezpieczeństwo.

Administratorem Państwa danych jest Krzysztof Toczydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOCK-AUTOMATYKA Krzysztof Toczydłowski z siedzibą w Białymstoku, 15-384 Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 28, NIP: 5421142668, REGON 050057969.

Z Administratorem możecie Państwo skontaktować się pod numerem (85) 6616121 lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jako Administrator danych osobowych, gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności przetwarzaniu podlegają następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko/ nazwa/ firma, adres zamieszkania/ siedziba, adres e-mail, numer telefonu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków firmy przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz wypełniania obowiązków archiwizacyjnych,
 • ochrony praw firmy zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności.

Firma TOCK-AUTOMATYKA może przekazywać dane osobowe w sposób zapewniający ich pełne bezpieczeństwo następującym podmiotom trzecim w realizacji celów wskazanych w niniejszej informacji, tj.:

 • podmiotom, z którymi firma ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw firmy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności TOCK-AUTOMATYKA może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmom z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z TOCK-AUTOMATYKA umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez naszą firmę,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne z uwagi na wypełnianie obowiązków przewidzianych prawem.

Firma TOCK-AUTOMATYKA zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń.

Uprzejmie informujemy, że posiadacie Państwo prawo w szczególności do:

 • sprostowania (poprawienia) danych, jeśli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane w sytuacji, gdy wycofana została zgoda w oparciu, o którą przetwarzano dane osobowe. Ponadto, jest to możliwe, gdy dane nie są niezbędne do celów dla których zostały pozyskane, gdy dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem, czy też gdy wniesiono sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 • dostępu do danych

Posiadacie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak również jakie dane są przetwarzane, w jakim celu, w jakim czasie oraz możecie Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • ograniczenia przetwarzania danych

Możecie Państwo zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, nie dokonując przy tym ich całkowitego usunięcia.

 • wniesienia skargi

Skarga może zostać wniesiona w przypadku, gdy w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące do stosownego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem.