robocellOpenCIM

OpenCIM jest graficznym pakietem oprogramowania przeznaczonym do projektowania i programowania elastycznego systemu produkcji. CIM jako część programu AMT (Zaawansowanej Technologii Wytwarzania) daje okazję do zdobycia doświadczenia w pracy z pełnym systemem wytwarzania, używając do tego wirtualnej rzeczywistości i symulacji. Studenci uzmysławiają sobie przedstawiony system CIM oraz wszystkie jego elementy, próbując uczyć się ich identyfikacji. Mają możliwość obserwacji jak materiał w czasie procesu wytwarzania przechodzi przez kolejne etapy.

Oprogramowanie CIM zawiera następujące cechy:

  • Elastyczne definiowanie liczby i rodzaju części, kolejności wykonywania zadań
  • Możliwość kreowania, podglądu i modyfikacji połączeń pomiędzy zachodzącymi procesami i urządzeniami
  • Definiowanie elementów magazynujących
  • Możliwość przeprowadzenia symulacji graficznej 3D zaprogramowanego środowiska. Użytkownik może sterować kamerą, dzięki czemu ma możliwość dokładnego obejrzenia całego stanowiska