Pakiet wdrożeniowy  

Dostawa obrabiarek naszej produkcji zawiera obowiązkowy pakiet wdrożeniowy, obejmujący jedno lub dwa szkolenia

z obsługi i programowania obrabiarek, konsultacje telefoniczno-mailowe oraz zdalny serwis obrabiarek przez internet.

Możliwe jest jego rozbudowanie o dodatkowe działania, w tym rozszerzenie gwarancji.     

Pracownia