Kompletne pracownie edukacyjno-szkoleniowe EXPERT są pracowniami praktycznego kształcenia zawodowego, powstałymi na bazie zasad systemu edukacyjnego EXPERT w najnowszych technologiach: CNC, druku 3D, robotyki, cobotyki, IoT i automatyzacji procesów wytwarzania.
W ofercie pracowni EXPERT do szkół i uczelni zawodowych znajdują się: standardowe pracownie EXPERT CNC, innowacyjne hybrydowe pracownie EXPERT CNC z pakietami pracy domowej oraz pracownie EXPERT EI 4.0, najnowszych technologii wytwarzania technologii Industry 4.0. Wszystkie pracownie są kompletnie wyposażone oraz spełniają wymagania jakości i przemysłowych standardów kształcenia na rzecz potrzeb Przemysłu 4.0 w podejściu Edukacji 4.0.

empty

Standardowe pracownie EXPERT CNC

Pracownie EXPERT CNC:
  • 8- lub 16-osobowe,
  • komputerowe symulatory sterowań SinuTrain, oprogramowanie CAD/CAM,
  • frezarka i tokarki szkoleniowe CNC ze sterowaniami Sinumerik 828D,
  • kompletne wyposażenie i umeblowanie, instrukcje i ćwiczenia,
  • szkolenia nauczycieli, 
  • preferowane oddzielne pracownie toczenia CNC i frezowania CNC.
 
Dowiedz się więcej
Standardowe pracownie EXPERT CNC
empty

Hybrydowe pracownie EXPERT CNC

Hybrydowe pracownie EXPERT CNC są to standardowe pracownie EXPERT CNC z pakietami domowymi nauki ucznia. Są one jednolitym, spójnym system kształcenia zawodowego łączącym kształcenie w szkole z nauką własną ucznia w jeden proces edukacyjny o najwyższej szybkości, jakości i efektywności kształcenia odpowiadającym wymaganiom przemysłu. Jest to innowacyjne i prawdziwie hybdrydowe rozwiązanie edukacyjne. Tworzy ono nową jakość kształcenia na rynku edukacyjnym oraz jest odporny na pandemiczne zakłócenia pracy szkół i uczelni.

Dowiedz się więcej
Hybrydowe pracownie EXPERT CNC
empty

Pracownie edukacyjne EXPERT EI 4.0

Pracownie edukacyjne EXPERT EI 4.0 poszerzają kształcenie na inne, poza CNC, technologie wytwa- rzania takie jak: spawanie z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości SOLDAMATIC, druk 3D, robotyka i cobotyka, Internet Rzeczy, rozwiąza- nia chmurowe, pomiary części maszyn i tym podobne. Reprezentują one najnowsze technologie kształcenia zawodowego ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby kadr obecnego przemysłu oraz przemysłu przyszłości.

 
Dowiedz się więcej
Pracownie edukacyjne EXPERT EI 4.0