450x300       450x300


Pakiet domowej nauki ucznia to pakiet przeznaczony do realizacji skutecznej i efektywnej nauki technologii CNC ucznia w domu w połączeniu z kształceniem w szkole. Jest wypożyczany na czas kształcenia uczniowi do domu i składa się z kompletnego zestawu środków kształcenia do jak najlepszego przygotowania się do praktycznych zajęć w pracowni szkolnej. W jego skład wchodzą:

  • komputer przenośny (laptop) z komputerowym symulatorem graficznym 3D układów sterowania obrabiarek CNC (znajdujących się w pracowni szkolnej EXPERT CNC) oraz programem CAD 2D,
  • suwmiarka,
  • przygotówki materiałów do wykonania ćwiczeń oraz gotowe części,
  • specjalne ćwiczenia zawierające kompletne przykłady wykonania części, ich instrukcje i podręczniki.

Uczeń przepisuje do komputerowego symulatora układów sterowania CNC przykładowe ćwiczenia, obserwując na ekranie komputera poszczególne etapy wykonania części, co stanowi formę zabawy i komputerowej gry edukacyjnej, a jednocześnie powoduje zainteresowanie i zaciekawienie ćwiczeniami. Pogłębianie wiedzy i umiejętności jest realizowane poprzez samodzielne modyfikowanie przepisywanych programów obróbek, dając możliwość rozwijania kreatywności i pomysłowości. Wykonane programy uczeń może przenieść na nośniku na maszynę lub wysłać wiadomością e-mail do nauczyciela. Po wykonaniu części uczeń otrzymuje gotowy element wykonany w szkole, który ma za zadanie sam zweryfikować.

Praca wykonana w domu z pakietem, owocuje znacznie szybszym, lepszym i owocniejszym praktycznym zrealizowaniem ćwiczeń na rzeczywistych obrabiarkach CNC w pracowni szkolnej. Ostatecznie podnosi to co najmniej dwukrotnie wszystkie parametry kształcenia. Opisane powyżej zastosowanie pakietu i gruntowne przygotowanie do zajęć praktycznych w szkole oraz możliwość zawarcia uzupełniającego kształcenia na odległość w to rozwiązanie, nie było i nie jest spotykane do tej pory w edukacji. Zastosowanie pakietu wyzwala w uczniach zainteresowanie i zaciekawienie nauką, co jest wstępem do pasji i zawodu. Uruchamia to najlepsze mechanizmy kształcenia mające na celu wyzwolenie energii uczniów w procesie nauczania. Całość podejścia do tak kreowanej edukacji odpowiada nowemu podejściu do edukacji zawodowej określanej jako Edukacja 4.0, odpowiadająca potrzebom i wymaganiom Przemysłu Przyszłości (Industry 4.0).


ZAŁĄCZNIKI

Expert CNC-FMS
Hybrydowe pracownie
EXPERT CNC EI4.0

ZDJĘCIA

(Kliknij na zdjęciu aby je powiększyć)


FILM