Hybrydowe pracownie EXPERT CNC to pracownie oparte na hybrydowym systemie kształcenia EXPERT. Zawierają one zarówno dotychczasowe rozwiązania, jak i rozszerzenie o możliwości nauki zdalnej i domowej dzięki możliwościom technologii oraz pakietowi nauki domowej ucznia. Stanowi to poszerzenie systemu nauki o dodatkowe możliwości, jakich wcześniej nie było.

 
empty

Hybrydowa pracownia EXPERT CNC

Hybrydowa pracownia EXPERT CNC jest pracownią systemu EXPERT CNC wyposażoną dodatkowo w pakiety nauki domowej uczniów, tworząc prawdziwy, hybrydowy system kształcenia w szkole i w domach uczniów. Szkoła jak i uczeń są wyposażani w specjalnie do tego celu przygotowane środki kształcenia praktycznego (szkoła) i symulacyjnego (uczeń) wraz z materiałami szkoleniowymi i organizacją nauki. Rozwiązanie symetryzuje kształcenie między szkołą a uczniem, uruchamiając największe rezerwy tkwiące w domowej nauce ucznia. (...)

Czytaj dalej
Opis hybrydowego systemu EXPERT CNC
empty

Pakiet domowej nauki ucznia

Pakiet domowej nauki ucznia to pakiet przeznaczony do realizacji skutecznej i efektywnej nauki technologii CNC ucznia w domu w połączeniu z kształceniem w szkole. Jest wypożyczany na czas kształcenia uczniowi do domu i składa się z kompletnego zestawu środków kształcenia do jak najlepszego przygotowania się do praktycznych zajęć w pracowni szkolnej. W jego skład wchodzą: (...)

Czytaj dalej
Pakiet domowy ucznia