Pracownie edukacyjne EXPERT EI4.0 są rozwinięciem technologicznym pracowni EXPERT CNC z dodanymi innymi technologiami wytwarzania przemysłu przyszłości przygotowanych w postaci modułów technologicznych EI 4.0. Obecnie są to: robotyka, druk 3D, spawanie AR, IoT (internet rzeczy), rozwiązania chmurowe, pomiary części maszyn, mocowania przedmiotów obrabianych na frezarkach i podstaw robotyzacji procesów technologicznych. Dobór tych technologii w EXPERT EI4.0 jest elastyczny i zależy od potrzeb kształcenia. Moduły technologiczne są wykonane w standardach przemysłowych i dotyczą wstępnego lub zaawansowanego poziomu kształcenia.  

 
empty

Pracownia edukacyjna EXPERT EI 4.0

Pracownie edukacyjne EXPERT EI 4.0 są pracowniami z poszerzonymi możliwościami w stosunku do standardowych pracowni o elementy Przemysłu 4.0. Pracownie takie zawierają moduły technologiczne EI 4.0 pozwalające na realne pokazanie uczącym się osobom zalet i sposobów działania technologii przyszłości dzięki czemu uczeń może nabyć wiedzy o sposobie ich działania i przekonać się co do potrzeby istniejących rozwiązań. (...) 

 
Czytaj dalej
Pracownia edukacyjna EXPERT EI 4.0
empty

Moduły technologiczne EI 4.0

Moduły technologiczne EI 4.0 są to moduły technologiczne rozszerzające możliwości kształcenia standardowej pracowni EXPERT CNC, przekształcające ją w pracownię edukacyjną EXPERT EI 4.0. Obecnie są to moduły: robotyki, druku 3D, Internet Rzeczy, spawania w rozszerzonej rzeczywistości SOLDAMATIC, rozwiązania chmurowego, pomiarów części maszyn, mocowania przedmiotów obrabianych na frezarkach i podstaw robotyzacji procesów technologicznych.

Dowiedz się więcej
Moduły technologiczne EI 4.0