Moduły technologiczne EXPERT EI 4.0 są modułami poszerzającymi możliwości standardowych pracowni EXPERT CNC i zawierającymi rozwiązania znajdujące się w grupie rozwiązań dla Przemysłu 4.0. Każdy z modułów jest fragmentem składającym się na pełnię rozwiązań oferowanych przez nasze pracownie.

empty

Stanowiska szkoleniowe

Stanowiska szkoleniowe są nowymi modułami oferowanymi przez naszą firmę. Wśród stanowisk wyróżniamy stanowiska do mocowań na frezarkach oraz stanowiska do pomiarów ręcznych lub ręcznych i elektronicznych. Każde ze stanowisk posiada zestaw ćwiczeń pomagających rozwijać wiedzę wymaganą w przemyśle poprzez nabywanie określonego typu umiejętności zgodnymi z nazwą stanowiska.

Dowiedz się więcej
Stanowiska szkoleniowe
empty

Oprogramowanie CAD/CAM/CNC

Zestawy oprogramowania do projektowania i modelowania elementów, planowania przebiegu obróbki czy też nauki znajomości i obsługi maszyn CNC. Oprogramowanie jest wzajemie kompatybilne ze sobą, co oznacza, że jeden program ma możliwość korzystania z plików zapisanych w drugim programie. Dzięki temu każdy element oprogramowania stanowi fragment spójnej całości. 

Dowiedz się więcej
Oprogramowanie CAD/CAM/CNC
empty

Rozwiązanie chmurowe

Jest to rozwiązanie mające szerokie zastosowanie i możliwości konfiguracji. Może ono służyć do zbierania danych dotyczących maszyn, analizy tych danych, zdalnej kontroli obsługowej sterowników, zdalnej diagnostyki obrabiarek i stanów przekazywanych przez elementy automatyki lub też wysyłania alarmów na duże odległości.

Dowiedz się więcej
Rozwiązanie chmurowe
 
empty

Robotyka

W ofercie dotyczącej robotyki znajdują się roboty do edukacji firmy INTELITEK, roboty firmy KUKA, roboty współpracujące COBOT oraz oprogramowanie symulacyjne do robotów.

Dowiedz się więcej
Robotyka
empty

Druk 3D

Technologia druku 3D umożliwia testowanie i sprawdzanie projektowanych części, skraca czas projektowania, i pozwala na stworzenie modelu elementu, dzięki któremu można sprawdzić elementy wykonane na obrabiarce. Naszym celem jest pokazywanie istoty technologii druku 3D podczas nabywania wiedzy przez osoby poznające przebieg łańcucha technologicznego procesów wytwarzania.

Dowiedz się więcej
Druk 3D
empty

Internet rzeczy

Jednym z zadań stawianych przez współczesną technikę jest możliwość szybkiej wzajemnej komunikacji między urządzeniami oraz podejmowanie decyzji na podstawie uzyskanych informacji z jak najmniejszym udziałem człowieka. W skład naszej oferty wchodzą urządzenia i elementy rozszerzające funkcjonalności pracowni i pozwalające na nauczenie i pokazanie sposobów działania idei Internetu Rzeczy.

Dowiedz się więcej
Internet rzeczy
 
empty

Pomiary 3D

Pomiary 3D pozwalają na pobranie kształtów wykonanych elementów i sprawdzenie ich wykonania oraz na inżynierię odwrotną. Naszym celem jest pokazanie możliwości kontroli i sprawdzania przebiegu procesu wytwarzania osobom nabywającym wiedzę z dziedziny technologii produkcji i obsługi obrabiarek.

Dowiedz się więcej
Pomiary 3D