Proponowane oprogramowanie będące jednym z modułów technologicznych EI 4.0 dzieli się na oprogramowanie CAD, CAM, oraz symulator działania maszyn CNC, jakim jest oprogramowanie SINUTRAIN. Oprogramowanie CAD służy do projektowania i modelowania elementów, CAM do ustalania sposobu obróbki projektowanego wcześniej elementu oraz tworzenia programów wykonawczych, natomiast SINUTRAIN pozwala na dostosowanie poprzednio utworzonego programu do posiadanej maszyny i symulację przebiegu obróbki. Wszystkie funkcje tych programów stanowią logiczną, spójną całość składającą się na funkcje służące na rzecz procesu wytworzenia części.

empty

CAD

Oprogramowanie typu CAD pozwala na projektowanie i modelowanie części, tworzenie ich złożeń i sprawdzanie poprawności wykonania projektu oraz tworzenie dokumentacji technicznej, dzięki której zaprojektowany element może zostać wykonany.

Dowiedz się więcej
CAD
empty

CAM

Oprogramowanie typu CAM pozwala na projektowanie sposobu obróbki zaprojektowanej części i generowanie gotowych programów, które muszą zostać dopasowane do sposobu pracy maszyny. Pozwala to przyśpieszyć czas planowania procesu obróbki oraz wykorzystania potrzebnych narzędzi.

Dowiedz się więcej
CAM
empty

SinuTrain

Oprogramowanie symulacyjne firmy SIEMENS o nazwie SinuTrain jest idealnym narzędziem pozwalającym na naukę obsługi obrabiarek i projektowania sposobu wytwarzania uprzednio zaprojektowanych części i przygotowywanie gotowych programów na maszyny bez potrzeby uprzedniego ich uruchomienia.

Dowiedz się więcej
SinuTrain